شال و روسری شیکا


2085 کاربر

"شیکا"
پخش عمده شال و روسری
ارسال روزانه به سراسر کشور
قیمت‌ها را مقایسه کنید😳😍

آیدی سفارش:
🆔️ @shikaadmin
📞 09108710946
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 1
بازدید یک سال : 8
#شال #ساتن‌ برند #پیرلورن #ترک #اعلا قواره ۶۵ در ۱۷۰ قیمت عمده ۱۳۵۰۰ تومان کد #۳۰۵۵ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:24
#شال #ساتن‌ برند #پیرلورن #ترک #اعلا قواره ۶۵ در ۱۷۰ قیمت عمده ۱۳۵۰۰ تومان کد #۳۰۵۵ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:23
#شال #ساتن‌ برند #پیرلورن #ترک #اعلا قواره ۶۵ در ۱۷۰ قیمت عمده ۱۳۵۰۰ تومان کد #۳۰۵۴ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:23
#شال #ساتن‌ برند #پیرلورن #ترک #اعلا قواره ۶۵ در ۱۷۰ قیمت عمده ۱۳۵۰۰ تومان کد #۳۰۵۴ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:23
#شال #نخی #پاییزه #پلیسه #اعلا قواره ۱متر در ۲متر قیمت عمده ۱۶۰۰۰ تومان کد #۳۰۵۳ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:22
#شال #نخی #پاییزه #پلیسه #اعلا قواره ۱متر در ۲متر قیمت عمده ۱۶۰۰۰ تومان کد #۳۰۵۳ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:22
#شال #نخی #پاییزه #اعلا قواره ۹۵ در ۱۹۰ قیمت عمده ۱۸۰۰۰ تومان کد #۳۰۵۲ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:22
#شال #نخی #پاییزه #اعلا قواره ۹۵ در ۱۹۰ قیمت عمده ۱۸۰۰۰ تومان کد #۳۰۵۲ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:21
#شال #نخی #پاییزه #اعلا قواره ۹۵ در ۱۹۰ قیمت عمده ۱۸۰۰۰ تومان کد #۳۰۵۱ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:21
#شال #نخی #پاییزه #اعلا قواره ۹۵ در ۱۹۰ قیمت عمده ۱۸۰۰۰ تومان کد #۳۰۵۱ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:21
#شال #نخی #پاییزه #اعلا قواره ۹۵ در ۱۹۰ قیمت عمده ۱۸۰۰۰ تومان کد #۳۰۵۰ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:20
#شال #نخی #پاییزه #اعلا قواره ۹۵ در ۱۹۰ قیمت عمده ۱۸۰۰۰ تومان کد #۳۰۵۰ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:20
#روسری #نخی #ریشه_پرزی #اعلا قواره #۱۳۵ قیمت عمده ۱۸۵۰۰ تومان کد #۳۰۴۹ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:20
#روسری #نخی #ریشه_پرزی #اعلا قواره #۱۳۵ قیمت عمده ۱۸۵۰۰ تومان کد #۳۰۴۹ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:20
#روسری #ساتن #دوردست_دوز #ترک برند #Dior_Carden قواره #۱۲۰ قیمت عمده ۲۵ هزار تومان کد #۳۰۴۷ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:19
#روسری #ساتن #دوردست_دوز #ترک برند #Dior_Carden قواره #۱۲۰ قیمت عمده ۲۵ هزار تومان کد #۳۰۴۷ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:18
#روسری #ساتن #دوردست_دوز #ترک برند #Dior_Carden قواره #۱۲۰ قیمت عمده ۲۵ هزار تومان کد #۳۰۴۶ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:18
#روسری #ساتن #دوردست_دوز #ترک برند #Dior_Carden قواره #۱۲۰ قیمت عمده ۲۵ هزار تومان کد #۳۰۴۶ @scarfshika 🍃
2018/10/02 12:17
ساعت کاری مجموعه "شیکا " روزهای عادی: ۱۰صبح الی ۸شب روزهای تعطیل: ۱۲ظهر الی ۸شب 🔻🔻🔻 آدرس: تهران، بلوار فردوس شرق، بین خیابان قبادی و ولیعصر، پاساژ ارمغان، طبقه زیرهمکف، پ۱۹ 📞 09108710946 ۰۲۱-۴۴۰۱۱۲۶۱ جهت سفارش و اطلاع از موجودی: @shikaadmin
2018/10/01 22:13
دوستان تعداد سفارشات بالاست به همه پاسخ میدیم💙لطفا صبور باشید 🙏 دوستتون داریم 😍
2018/09/24 09:54
🔻🔻🔻 آیدی سفارش: 🆔 @shikaadmin
2018/09/24 09:53
#شال #نخی #مشکی قواره ۹۰ در ۲متر قیمت عمده ۸۰۰۰ تومان کد #۳۰۴۴
2018/09/23 11:59
#شال #نخی #اعلا قواره ۷۰ در ۱۹۰ قیمت عمده ۸۵۰۰ تومان کد #۳۰۴۳
2018/09/23 11:59
#شال #نخی #اعلا قواره ۷۰ در ۱۹۰ قیمت عمده ۹۰۰۰ تومان کد #۳۰۴۲
2018/09/23 11:59
#شال #نخی #اعلا قواره ۷۰ در ۱۹۰ قیمت عمده ۹۰۰۰ تومان کد #۳۰۴۲
2018/09/23 11:59
#روسری #ساتن #اعلا قواره #۱۰۰ قیمت عمده ۹۰۰۰ تومان کد #۳۰۴۱
2018/09/23 11:59
#روسری #ساتن #اعلا قواره #۱۰۰ قیمت عمده ۹۰۰۰ تومان کد #۳۰۴۱
2018/09/23 11:59
#شال #نخی #کنفی #مشکی قواره ۹۰ در ۲.۲۰متر قیمت عمده ۶۰۰۰ تومان کد #۳۰۴۵
2018/09/23 11:59
#شال #نخی #سیم_دوزی #اعلا قواره ۹۵ در ۱۹۰ قیمت عمده ۱۴۰۰۰ تومان کد #۳۰۳۷
2018/09/23 11:59
#شال #نخی #پاییزه #اعلا قواره ۹۵ در ۱۹۰ قیمت عمده ۱۴۰۰۰ تومان کد #۳۰۳۶
2018/09/23 11:59
#شال #نخی #پاییزه #اعلا قواره ۹۵ در ۱۹۰ قیمت عمده ۱۴۰۰۰ تومان کد #۳۰۳۶
2018/09/23 11:59
#شال #نخی #سیم_دوزی #اعلا قواره ۹۵ در ۱۹۰ قیمت عمده ۱۴۰۰۰ تومان کد #۳۰۳۷
2018/09/23 11:59
#روسری #حریرنخ #دوردست_دوز برند #Asgoldas قواره #۱۰۰ قیمت عمده ۹۵۰۰ تومان کد #۳۰۴۰
2018/09/23 11:59
#شال #ساتن #مرواریدی قواره ۷۵ در ۱۸۰ قیمت عمده ۹۵۰۰ تومان کد #۳۰۳۸
2018/09/23 11:59
#شال #ساتن #مرواریدی قواره ۷۵ در ۱۸۰ قیمت عمده ۹۵۰۰ تومان کد #۳۰۳۸
2018/09/23 11:59
#روسری #ساتن #دوردست_دوز برند #Asgoldas قواره #۱۰۰ قیمت عمده ۹۵۰۰ تومان کد #۳۰۳۹
2018/09/23 11:59
#روسری #ساتن #دوردست_دوز برند #Asgoldas قواره #۱۰۰ قیمت عمده ۹۵۰۰ تومان کد #۳۰۳۹
2018/09/23 11:59
#روسری #حریرنخ #دوردست_دوز برند #Asgoldas قواره #۱۰۰ قیمت عمده ۹۵۰۰ تومان کد #۳۰۴۰
2018/09/23 11:59
#شال #منگوله‌_دار #سنگشور #طیفی تک رنگ #اعلا قواره ۱۳۰ در ۱۸۰ قیمت عمده ۱۴۵۰۰ تومان کد #۳۰۳۴
2018/09/23 11:59
1 2 3 4 5