پرداخت الکترونیک سداد


51578 کاربر

https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 8
بازدید دیروز : 8
بازدید یک سال : 1472
فقط چند تراکنش تا برنده شدن باقی است! آخرین فرصت ها را از دست ندهید! امروز ساعت 15 قرعه کشی جوایز پذیرندگان سداد را به صورت زنده ببینید! https://www.instagram.com/sadad_co/
2017/11/07 14:44
🎁 #شنبه_های_شانس بانک ملی 🎁 🔴 هر شنبه؛ دو برنده 🔴 هر برنده؛ ۵ میلیون ریال برای شرکت در مسابقه کلیک کنید👇 https://goo.gl/s4L9Qp
2017/11/04 12:03
به جمع برندگان خوش شانس پرداخت الكترونيك سداد بپيونديد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/11/02 19:38
شما را در جمع برندگان هفته آینده ملاقات خواهیم کرد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی 👇🏻 https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/10/31 18:18
فقط چند تراکنش تا برنده شدن باقی است! آخرین فرصت ها را از دست ندهید! امروز ساعت 15 قرعه کشی جوایز پذیرندگان سداد را به صورت زنده ببینید! https://www.instagram.com/sadad_co/
2017/10/31 14:42
#مژده 🎁 جشنواره هایی متنوع، همراه با جوایزی ارزنده در انتظار اعضای کانال تلگرام و صفحه رسمی اینستاگرام #بانک_ملی_ایران است. ✨ با ما همراه باشید👇 http://t.me/joinchat/AAAAAD0Z5NBitiPOt0Aeaw
2017/10/28 09:23
‌برگزاری مراسم اهدای جوایز سداد در تمامی استان ها، هر هفته سه جایزه 10 میلیون تومانی https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/10/25 21:13
به جمع برندگان خوش شانس پرداخت الكترونيك سداد بپيونديد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/10/24 18:19
شما را در جمع برندگان هفته آینده ملاقات خواهیم کرد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی 👇🏻 https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/10/24 16:13
فقط چند تراکنش تا برنده شدن باقی است! آخرین فرصت ها را از دست ندهید! امروز ساعت 15 قرعه کشی جوایز پذیرندگان سداد را به صورت زنده ببینید! https://www.instagram.com/sadad_co/
2017/10/24 14:36
فقط چند تراکنش تا برنده شدن باقی است! آخرین فرصت ها را از دست ندهید! ‏https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/10/23 16:32
به جمع برندگان خوش شانس پرداخت الكترونيك سداد بپيونديد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/10/17 19:42
شما را در جمع برندگان هفته آینده ملاقات خواهیم کرد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی 👇🏻 https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/10/17 16:25
فقط چند تراکنش تا برنده شدن باقی است! آخرین فرصت ها را از دست ندهید! امروز ساعت 15 قرعه کشی جوایز پذیرندگان سداد را به صورت زنده ببینید! https://www.instagram.com/sadad_co/
2017/10/17 14:30
شما را در جمع برندگان فردا ملاقات خواهیم کرد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون تومان کارکرد، دو شانس قرعه کشی برای ديدن اسامي برندگان به @SADADPSP بپیوندید
2017/10/16 16:58
به جمع برندگان خوش شانس پرداخت الكترونيك سداد بپيونديد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/10/10 20:43
شما را در جمع برندگان هفته آینده ملاقات خواهیم کرد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی 👇🏻 https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/10/10 18:16
فقط چند تراکنش تا برنده شدن باقی است! آخرین فرصت ها را از دست ندهید! ‏https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/10/09 16:30
به جمع برندگان خوش شانس پرداخت الكترونيك سداد بپيونديد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/10/03 18:18
شما را در جمع برندگان هفته آینده ملاقات خواهیم کرد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی 👇🏻 https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/10/03 18:17
فقط چند تراکنش تا برنده شدن باقی است! آخرین فرصت ها را از دست ندهید! ‏https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/10/02 16:32
شما را در جمع برندگان هفته آینده ملاقات خواهیم کرد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی 👇🏻 https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/09/26 16:43
به جمع برندگان خوش شانس پرداخت الكترونيك سداد بپيونديد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/09/26 16:32
به جمع برندگان خوش شانس پرداخت الكترونيك سداد بپيونديد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/09/19 16:47
شما را در جمع برندگان هفته آینده ملاقات خواهیم کرد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی 👇🏻 https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/09/19 16:46
شما را در جمع برندگان فردا ملاقات خواهیم کرد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون تومان کارکرد، دو شانس قرعه کشی برای ديدن اسامي برندگان به @SADADPSP بپیوندید
2017/09/18 16:28
مراسم قرعه کشی صد جایزه 15 میلیون تومانی ویژه پذیرندگان سداد که حساب بانک ملی ایران دارند اسامی برندگان را در https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA ببینید.
2017/09/18 14:48
با هر تراکنش به جوایز میلیونی سداد نزدیکتر شوید. مراسم قرعه کشی صبح دوشنبه 27 شهریور 96 اسامی برندگان در https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA ببینید.
2017/09/17 14:38
به جمع برندگان خوش شانس پرداخت الكترونيك سداد بپيونديد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/09/13 13:21
شما را در جمع برندگان هفته آینده ملاقات خواهیم کرد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی 👇🏻 https://t.me/joinchat/AAAAAD1GXLlTWy6hfWlPFA
2017/09/13 11:13
فقط چند تراکنش تا برنده شدن باقی است! آخرین فرصت ها را از دست ندهید! امروز ساعت 15 قرعه کشی جوایز پذیرندگان سداد را به صورت زنده ببینید! https://www.instagram.com/sadad_co/
2017/09/12 11:51
سلام: holla خوبی؟: que mad pues خداحافظ: adios @sadadpsp
2017/09/10 09:48
به جمع برندگان خوش شانس پرداخت الكترونيك سداد بپيونديد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی برای اطلاعات بیشتر به @SADADPSP بپیوندید
2017/09/06 15:58
شما را در جمع برندگان هفته آینده ملاقات خواهیم کرد هر تراکنش، یک شانس قرعه کشی هر یک میلیون کارکرد، دو شانس قرعه کشی برای اطلاعات بیشتر به @SADADPSP بپیوندید
2017/09/05 18:33
🇩🇪 سلام : Hallo خوبی: Wie geht’s خداحافظ: Tschuass @sadadpsp
2017/09/03 11:05
1 2 3 4 5