⛔جوک و سَرِگرمی⛔


87446 کاربر

💙😁جوڪ و سرگرمے !😅❤️


👅 هدف ما لبخند شماست 😎💋


❤️جهت همکاری با ما ، مطالب کانال را برای دوستانتان فروارد کنید 🙏‼️ بدون تبلیغات ‼️

جوکا زیر نافیه👅 پس بخند 😂لفت نده گلم بدونه تبادله❤️
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 45
بازدید دیروز : 28
بازدید یک سال : 2049
جناب سعدی فرموده بودند بر احوال آن مرد باید گریست | که دخلش بود نوزده ، خرج بیست ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 👀 @Jokandfun 👅 👀 @Jokandfun 👅 که اگه الان بود باید میگفت بود حال و احوال آن مرد زار | که دخلش ریال است ، خرجش دلار😆👌
ادامه 2018/05/17 16:25 قبلی