⛔جوک و سَرِگرمی⛔


87446 کاربر

💙😁جوڪ و سرگرمے !😅❤️


👅 هدف ما لبخند شماست 😎💋


❤️جهت همکاری با ما ، مطالب کانال را برای دوستانتان فروارد کنید 🙏‼️ بدون تبلیغات ‼️

جوکا زیر نافیه👅 پس بخند 😂لفت نده گلم بدونه تبادله❤️
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 23
بازدید دیروز : 28
بازدید یک سال : 2027
ماه رمضون اینطوریه که قبل افطار، حال فقرا رو تجربه میکنی و بعد افطار، حال زنای حامله رو! 👀 @Jokandfun 👅 👀 @Jokandfun 👅
ادامه 2018/05/17 16:25 قبلی