⛔جوک و سَرِگرمی⛔


107423 کاربر

💙😁جوڪ و سرگرمے !😅❤️


👅 هدف ما لبخند شماست 😎💋


❤️جهت همکاری با ما ، مطالب کانال را برای دوستانتان فروارد کنید 🙏‼️ بدون تبلیغات ‼️

جوکا زیر نافیه👅 پس بخند 😂لفت نده گلم بدونه تبادله❤️
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 21
بازدید دیروز : 0
بازدید یک سال : 111
امسال ماه رمضان؟ دو سه روز اولشو نميگيرم اگه ديدم ميتونم نگيرم ديگه نميگيرم !!😊😂😂 👀 @Jokandfun 👅 👀 @Jokandfun 👅
ادامه 2018/05/17 10:45 قبلی