مهندس سلام | HiEng.org


88187 کاربر

انتقادات و پیشنهادات
@HiADM

ربات دانلود رایگان کتاب
@HiEngbot

زندگی دانشجویی
@students_life

مهندس سلام در

سروش
sapp.ir/engineering

اینستاگرام
instagram.com/hiengineering

تعرفه تبلیغات کانال محبوب مهندس سلام 😎
t.me/joinchat/AAAAAD63G1_OxWaJCV_81g
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 62
بازدید دیروز : 28
بازدید یک سال : 2048
خدمتی كه تلگرام درفرهنگ سازي، اطلاع رسانی و آگاهی مردم کرد بی نظیر بود: 1- جوک سازی و اهانت به اقوام مختلف اعم از ترک،کرد و گیلکی و غیره به حداقل رسید زیرا مردم سرگرمی بهتری پیدا کردند. 2- فرهنگ حمايت از حيوانات گسترش يافت و حيوان آزاري در حد چشمگيري كاهش یافت. 3- دوربین جای اسلحه راگرفت شکار و شکارچی جای خود رابه شکار و عکاس دادند... 4- شايسته سالاري جاي ژن سالاري راگرفت و افتخار آقازادگي به چالش كشيده شد. 5- دزدها شناخته، معرفي و رسوا شدند. 6-دست رياكاران رو شد. 7- افرادي كه حرفي براي گفتن داشتند ولی تريبون و ميكروفن نداشتند حرفشان رابه گوش مردم رساندند... 8-مردم شهامت پيدا كردند كه اعتراض کنند و به صورت مسالمت آمیز حرفشان رابزنند. 9-فرهنگ نظافت شهر و طبيعت بهتر شد. 10-صداي مردم به گوش مسئولين پشت میز نشین رسيد. حالا اگربعضي هانشنيدند یانخواستند بشنوند قصور از تلگرام نبود. 11-دوستان و اقوام و خويشان از تمام نقاط دنيا در يك نقطه به خوش و بش و گفتگو نشستند. 12- آمار بيكارهاي تحصيل كرده و بيست پنج شغله های كم سواد به اطلاع مردم رسيد... 13- کم و کیف تقسيم بودجه مملكت و سهم هر كس از انقلاب براي مردم روشن شد... 14- پست های تصویری و ارسال مراسلات با حد اكثر سرعت و حداقل هزينه انجام شد. 15-خرافات به چالش کشیده شد. 16-به کمک اسنادی که مردم رو کردند دروغگوها مچشان گرفته شد. 17- میزان سواد واقعی برخی نمایندگان و خلوص مدارک تحصیلی بعضی مسئولین برای مردم مشخص شد. و... 🔺بنابراین تلگرام فضای دل ماست. ✍️ پرویز پرستویی مهندس سلام @HiEng
ادامه 2018/05/06 21:08 قبلی