💖حرمان هور💖


119 کاربر

کانون حرمان هور دانشگاه ملایر
دوشنبه ها ... زیارت عاشورا و غبار روبی گلزار شهدای گمنام
ارتباط با ادمین @Ahmdvnd395
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 9
بازدید دیروز : 1
بازدید یک سال : 16
خبر بود و تکرار خمپاره ها        جگرگوشه ها، پاره پاره رها خطر، رمل، توفان شن، ماسه ها          زمین، مین، کمین، رد قناسه ها خطر پشت هر لحظه پا می گرفت         زیاران ما دست و پا می گرفت و آن لحظه هایی که خمپاره شصت        میان نماز عزیزان نشست نمازی که یک رکعتش پاره شد         تشهد پر از موج خمپاره شد کجایند مردان والفجر هشت        که از خونشان دشت گلپوش گشت کجایند مردان فتح المبین        کجایند اسطوره های یقین 💞💞@hermanhor💞💞
ادامه 2018/10/07 23:22 قبلی