💖حرمان هور💖


119 کاربر

کانون حرمان هور دانشگاه ملایر
دوشنبه ها ... زیارت عاشورا و غبار روبی گلزار شهدای گمنام
ارتباط با ادمین @Ahmdvnd395
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 29
بازدید دیروز : 1
بازدید یک سال : 36
شبم به وعده و روزم به انتظار گذشت به هیچ و پوچ مرا روز و روزگار گذشت ... شاپورتهرانی #چه‌جمعه‌هاکه‌بی‌تو‌غروب‌شد...🌓 ✌️ @hermanhor ✌️
ادامه 2018/10/05 16:11 قبلی