گالری طلای گل زهرا ( س )💯


19676 کاربر

فروش طلا با فاکتور معتبر
خرید و سوال با لمس
@golezahras1
@golezahras2
آلبوم خرید مشتریان
https://t.me/joinchat/AAAAAECTNgIebC_0cAlvoQ

آدرس تهران میدان امام حسین (ع) خیابان ۱۷شهریور پلاک 1837

تلفن 021-33369332

با مجوز رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 10
بازدید دیروز : 26
بازدید یک سال : 964
💎سرویس عروس👌😍 ❤️وزن: ۸/۲۰۰ گرم ❣قیمت: ۳،۱۹۸،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:12
💎سرویس ۲ رنگ👌😍 ❤️وزن: ۱۳/۰۴۰ گرم ❣قیمت: ۴،۷۶۰،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:12
💎سرویس ۲ رنگ👌😍 ❤️وزن: ۱۲/۲۸۰ گرم ❣قیمت: ۴،۴۸۲،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:11
💎دستبند ۲ رنگ👌😍 ❤️وزن: ۳/۳۷۰ گرم ❣قیمت: ۱،۲۳۰،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:10
💎انگشتر کاکائویی👌😍 ❤️وزن: ۳/۶۲۰ گرم ❣قیمت: ۱،۴۱۲،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:08
💎انگشتر کاکائویی👌😍 ❤️وزن: ۳/۹۴۰ گرم ❣قیمت: ۱،۵۳۷،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:08
💎انگشتر لوکس👌😍 ❤️وزن: ۲/۸۰۰ گرم ❣قیمت: ۱،۰۶۴،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:07
نمای کنارِ هم انگشتر های آیسان تراش فوق العاده لوکس👌😍 نما عالی قیمت بینظیر👌
2018/08/11 20:07
💎انگشتر آیسان تراش👌😍 ❤️وزن: ۲/۵۸۰ گرم ❣قیمت: ۹۸۰،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:05
💎انگشتر آیسان تراش👌😍 ❤️وزن: ۳/۳۸۰ گرم ❣قیمت: ۱،۲۸۵،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:04
💎انگشتر آیسان تراش👌😍 ❤️وزن: ۲/۸۲۰ گرم ❣قیمت: ۱،۰۷۲،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:03
💎انگشتر آیسان تراش👌😍 ❤️وزن: ۳/۴۷۰ گرم ❣قیمت: ۱،۳۱۹،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:02
💎انگشتر آیسان تراش👌😍 ❤️وزن: ۳/۶۶۰ گرم ❣قیمت: ۱،۳۹۱،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:01
💎انگشتر آیسان تراش👌😍 ❤️وزن: ۳/۴۲۰ گرم ❣قیمت: ۱،۳۰۰،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 19:59
💎انگشتر آیسان تراش👌😍 ❤️وزن: ۳/۲۶۰ گرم ❣قیمت: ۱،۲۳۹،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 19:57
💎انگشتر تراش درجه یک👌😍 ❤️وزن: ۴/۰۸۰ گرم ❣قیمت: ۱،۵۱۰،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 19:56
💎انگشتر تراش درجه یک👌😍 ❤️وزن: ۴/۰۸۰ گرم ❣قیمت: ۱،۵۱۰،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 19:55
💎نیم ست کیتی بچگانه👌😍 ❤️وزن: ۴/۰۱۰ گرم ❣قیمت: ۱،۴۴۴،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 19:54
💎نیم ست کیتی بچگانه👌😍 ❤️وزن: ۴/۰۱۰ گرم ❣قیمت: ۱،۴۴۴،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 19:54
💎نیم ست کیتی بچگانه👌😍 ❤️وزن: ۵/۲۸۰ گرم ❣قیمت: ۱،۹۰۱،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 19:52
💎نیم ست کیتی بچگانه👌😍 ❤️وزن: ۵/۲۸۰ گرم ❣قیمت: ۱،۹۰۱،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 19:52
🌼طلای خام ۲۹۷.۰۰۰ تومان 🌼سکه امامی ۳.۹۰۶.۰۰۰ تومان 🌼سکه نیم ۱.۹۱۱.۰۰۰ تومان 🌼سکه ربع ۹۷۱.۰۰۰ تومان @golezahras 🌟
2018/08/11 12:32
👆حلقه ست های پایه جواهر فوق العاده لوکس با نماهایی فوق العاده و قیمت هایی بینظیر تقدیم به شما عزیزان🌹 🛍جهت سفارش به ادمین های گالری پیام دهید👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡
2018/08/07 19:18
💎حلقه ست لوکس👌😍 ❤️وزن: ۷/۸۸۰ گرم ❣قیمت: ۲،۷۵۸،۰۰۰ت 💕خام:۲۶۸،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/07 19:15
💎حلقه ست لوکس👌😍 ❤️وزن: ۸/۳۹۰ گرم ❣قیمت: ۲،۹۳۷،۰۰۰ت 💕خام:۲۶۸،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/07 19:15
💎حلقه ست لوکس👌😍 ❤️وزن: ۸/۲۳۰ گرم ❣قیمت: ۲،۸۸۱،۰۰۰ت 💕خام:۲۶۸،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/07 19:15
💎حلقه ست لوکس👌😍 ❤️وزن: ۷/۰۴۰ گرم ❣قیمت: ۲،۴۶۴،۰۰۰ت 💕خام:۲۶۸،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/07 19:14
💎حلقه ست لوکس👌😍 ❤️وزن: ۷/۳۴۰ گرم ❣قیمت: ۲،۵۶۹،۰۰۰ت 💕خام:۲۶۸،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/07 19:13
💎حلقه ست لوکس👌😍 ❤️وزن: ۷/۶۶۰ گرم ❣قیمت: ۲،۶۸۱،۰۰۰ت 💕خام:۲۶۸،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/07 19:12
💎حلقه ست لوکس👌😍 ❤️وزن: ۱۰/۴۹۰ گرم ❣قیمت: ۳،۶۷۲،۰۰۰ت 💕خام:۲۶۸،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/07 19:12
💎حلقه ست لوکس👌😍 ❤️وزن: ۹/۰۸۰ گرم ❣قیمت: ۳،۱۷۸،۰۰۰ت 💕خام:۲۶۸،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/07 19:12
💎حلقه ست لوکس👌😍 ❤️وزن: ۹/۴۳۰ گرم ❣قیمت: ۳،۳۰۰،۰۰۰ت 💕خام:۲۶۸،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/07 19:11
💎حلقه ست لوکس👌😍 ❤️وزن: ۸/۶۷۰ گرم ❣قیمت: ۳،۰۳۵،۰۰۰ت 💕خام:۲۶۸،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/07 19:10
💎حلقه ست لوکس👌😍 ❤️وزن: ۱۰/۴۳۰ گرم ❣قیمت: ۳،۶۵۰،۰۰۰ت 💕خام:۲۶۸،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/07 19:10
💎حلقه ست لوکس👌😍 ❤️وزن: ۷/۵۱۰ گرم ❣قیمت: ۲،۶۲۹،۰۰۰ت 💕خام:۲۶۸،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/07 19:09
💎حلقه ست لوکس👌😍 ❤️وزن: ۸/۲۴۰ گرم ❣قیمت: ۲،۸۸۴،۰۰۰ت 💕خام:۲۶۸،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/07 19:08
💎حلقه ست لوکس👌😍 ❤️وزن: ۷/۹۴۰ گرم ❣قیمت: ۲،۷۷۹،۰۰۰ت 💕خام:۲۶۸،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/07 19:05
نمای دیگر حلقه ست سیاه قلم تخفیف خورده❌لوکس👌 سایز حلقه زنانه: ۵۰ سایز حلقه مردانه: ۵۸
2018/08/07 18:59
💎حلقه ست سیاه قلم تراش❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۱۰/۶۵۰ گرم ❣قیمت: ۳،۱۹۵،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۳۲ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/07 18:58
⚜طلای خام : ۲۷۲,۰۰۰ تومان 🔅سکه قدیم: ۳,۰۵۱,۰۰۰ تومان 🔅سکه امامی: ۳,۳۳۰,۰۰۰ تومان 🔅نيم: ۱,۶۱۱,۰۰۰ تومان 🔅ربع: ۸۳۶,۰۰۰ تومان 🔅گرمی: ۴۸۱,۰۰۰ تومان دلار 🇺🇸: ۹,۶00 تومان 🆔 @GoleZahraS
2018/08/07 13:18
1 2 3 4 5