گالری طلای گل زهرا ( س )💯


13774 کاربر

🌟فروش طلا با فاکتور معتبر
🌟خرید و سوال با لمس👇
🔑 @golezahras1 🔑 @golezahras2
🛍آلبوم خرید مشتریان
https://t.me/joinchat/AAAAAECTNgIebC_0cAlvoQ

🌎آدرس تهران میدان امام حسین (ع) خیابان ۱۷شهریور پلاک 1837

تلفن 021-33369332☎️

🔖با مجوز رسمی اتحادیه
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 10
بازدید دیروز : 2
بازدید یک سال : 1433
نمای دیگر دستبند النگویی برنادو تمام تراش ۲ رنگ فوق العاده لوکس👌😍 کاری بینظیر👌 تخفیف خورده😯🤑💸❌
2018/09/13 21:50
نمای دیگر دستبند النگویی برنادو تمام تراش ۲ رنگ فوق العاده لوکس👌😍 کاری بینظیر👌 تخفیف خورده😯🤑💸❌
2018/09/13 21:49
💎دستبند النگویی برنادو تراش ۲ رنگ👌❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۱۲/۴۴۰ گرم ❣قیمت: ۵،۳۴۹،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۵۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/13 21:48
💎سرویس پروانه میناکاری❌تخفیف❌ ❤️وزن بدون سنگ ها👌: ۸/۰۷۰ گرم ❣قیمت: ۳،۳۰۹،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۳۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/13 21:39
💎گردنی گوشواره گل ۲ رنگ👌❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۱۲/۸۴۰ گرم ❣قیمت: ۵،۳۲۹،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۳۵ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/13 21:36
💎نیم ست ورساچ(وزن خالص👌)❌تخفیف❌ ❤️وزن بدون نگین: ۱۲/۲۵۰ گرم ❣قیمت: ۴،۹۶۱،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۲۵ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/13 21:04
💎نیم ست ورساچ(وزن خالص👌)❌تخفیف❌ ❤️وزن بدون نگین: ۶/۳۲۰ گرم ❣قیمت: ۲،۵۶۰،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۲۵ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/13 21:03
نمای دیگر انگشتر مروارید فیوژن فوق العاده لوکس👌😍 تخفیف خورده❌ فقط وزن خالص طلا محاسبه شده👌
2018/09/13 21:00
نمای دیگر انگشتر مروارید فیوژن فوق العاده لوکس👌😍 تخفیف خورده❌ فقط وزن خالص طلا محاسبه شده👌
2018/09/13 21:00
نمای دیگر انگشتر مروارید فیوژن فوق العاده لوکس👌😍 تخفیف خورده❌ فقط وزن خالص طلا محاسبه شده👌
2018/09/13 21:00
💎انگشتر مروارید فیوژن👌😍❌تخفیف❌ ❤️وزن خالص طلا👌: ۳/۶۹۰ گرم ❣قیمت: ۱،۵۸۷،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۵۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/13 20:59
💎انگشتر مروارید فیوژن👌😍❌تخفیف❌ ❤️وزن خالص طلا👌: ۳/۶۹۰ گرم ❣قیمت: ۱،۵۸۷،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۵۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/13 20:59
💎گوشواره آویز قلب❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۱/۵۵۰ گرم ❣قیمت: ۶۵۱،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۴۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/13 20:54
رسید اِرسالی های پستی امروز گالری به شهرستانی های عزیز❤️ ساری🌹 نوشهر🌹 ساری🌹 بندر عباس🌹 کرج ، مهرشهر🌹 مبارکتون باشه🌷🎁 به اعتماد 🛍 شما ❤️ معتبریم👉
2018/09/13 12:37
💎نیم ست پروانه ۲ رنگ❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۸/۵۳۰ گرم ❣قیمت: ۳،۴۸۰،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۳۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/12 20:35
💎نیم ست پروانه ۲ رنگ❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۸/۵۳۰ گرم ❣قیمت: ۳،۴۸۰،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۳۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/12 20:35
💎مدال فیوژن تراش❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۳/۷۷۰ گرم ❣قیمت: ۱،۵۵۷،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۳۵ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/12 20:22
💎مدال فیوژن تراش❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۳/۷۷۰ گرم ❣قیمت: ۱،۵۵۷،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۳۵ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/12 20:21
💎مدال پروانه تراش❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۲/۹۷۰ گرم ❣قیمت: ۱،۱۸۲،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۲۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/12 20:20
💎انگشتر سیاه قلم تراش❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۳/۱۱۰ گرم ❣قیمت: ۱،۳۳۱،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۵۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/12 20:17
💎انگشتر سیاه قلم تراش❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۳/۱۱۰ گرم ❣قیمت: ۱،۳۳۱،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۵۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/12 20:16
💎انگشتر تراش دیاموند❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۲/۶۲۰ گرم ❣قیمت: ۱،۰۵۶،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۲۵ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/12 20:16
💎انگشتر تراش دیاموند❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۳/۲۱۰ گرم ❣قیمت: ۱،۳۵۸،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۴۵ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/12 20:15
💎پلاک اسم مینا و آنیسا ترکیبی👌😍 💝سفارش مشتری🌹 با بهترین کیفیت👌طبق نمونه🤩 ❣قیمت: از ۵۰۰،۰۰۰ تومان به بالا🌼 ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 🆔 @Golezahras
2018/09/10 21:56
💎پلاک مادر و بچه👌😍 💝سفارش مشتری🌹 با بهترین کیفیت👌طبق نمونه🤩 ❣قیمت: از ۵۰۰،۰۰۰ تومان به بالا🌼 ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 🆔 @Golezahras
2018/09/10 21:55
❇️جهت خرید (سرمایه گذاری👌) به ادمین های گالری پیام دهید👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡
2018/09/10 19:09
🌟 با توجه به تقاضاي مشتريان محترم🌹 ✅ طلاي خام(آبشده) با ٢٪؜ سود از 🔸۱۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان🔹جهت سرمايه گذاری با (فاکتور معتبر و شناسنامه عیار سنجی اتحادیه طلا و جواهر) فروخته میشود✔️
2018/09/10 19:09
💎پلاک مادر و بچه (۲ قلو)👌😍 💝سفارش مشتری🌹 با بهترین کیفیت👌طبق نمونه🤩 ❣قیمت: از ۵۰۰،۰۰۰ تومان به بالا🌼 ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 🆔 @Golezahras
2018/09/09 20:26
💎دستبند پلاک دار بچگانه❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۲/۰۲۰ گرم ❣قیمت: ۷۹۴،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۲۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/06 12:03
💎انگشتر چشم نظر❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۲/۹۷۰ گرم ❣قیمت: ۱،۱۵۳،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۱۵ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/09/06 11:50
🌕 مشتریان عزیزی که تازه عضو کانال شدند و قصد خرید اینترنتی را دارند لطفا متن زیر را کامل بخونند 🤔 🌟برای اطمینان خاطر بیشتر میتوانید از طریق لمس لینک زیر به سایت رسمی اداره پست وارد شوید http://newtracking.post.ir/ 📦 و کد 24 رقمی مرسوله پستی هایی که هر روز در کانال ارائه میشود (که سمت راست تصویر میباشد) با اعداد لاتین وارد سایت کنید و از ارسال ما به تمام نقاط ایران 🇮🇷 اطمینان حاصل کنید 👌
2018/09/05 13:20
رسید اِرسالی های پستی گالری به شهرستانی های عزیز❤️ البرز،کرج🌹 بوشهر🌹 ساری🌹 مبارکتون باشه🌷🎁 به اعتماد 🛍 شما ❤️ معتبریم👉
2018/09/05 13:18
👆تمامی النگو های بالا که خدمتتان ارائه شدند بدون نگین بوده👌و اکثر آن ها کاملا تراش دار میباشند👌 که با توجه به نو بودن تمامی آن ها و قابل سفارش به تعداد بالاتر ، با قیمتی فوق العاده ارائه شدند💸 (خام + کلا گرمی ۲۵،۰۰۰ تومان😍) که این قیمت ها با توجه به نوسانات طلا تغییر میکنند. بهترین ها جهت سرمایه گذاری و استفاده👌🤩 جهت سفارش به ادمین های گالری پیام دهید👇🌹 @Golezahras1 @Golezahras2
2018/09/04 18:57
💎 ۳ عدد النگو تراش ۲ رنگ👌 ❌تخفیف خورده❌ 🍃سایز یک: ۱۹/۷۸۰ گرم 🍂قیمت: ۷،۷۱۴،۰۰۰ ت 🍀سایز دو: ۲۱/۲۸۰ گرم 🍁قیمت: ۸،۲۹۹،۰۰۰ ت 🌿سایز سه: ۲۳/۵۰۰ گرم 🌾قیمت: ۹،۱۶۵،۰۰۰ت خام + کلا گرمی ۲۵،۰۰۰ تومان🤑
2018/09/04 18:54
💎 ۶ عدد النگو تراش👌 ❌تخفیف خورده❌ 🍃سایز یک: ۲۲/۸۰۰ گرم 🍂قیمت: ۸،۸۹۲،۰۰۰ ت 🍀سایز دو: ۲۷/۲۰۰ گرم 🍁قیمت: ۱۰،۶۰۸،۰۰۰ ت 🌿سایز سه: ۲۵/۵۰۰ گرم 🌾قیمت: ۹،۹۴۵،۰۰۰ت خام + کلا گرمی ۲۵،۰۰۰ تومان🤑
2018/09/04 18:52
💎 ۶ عدد النگو تراش ۲ رنگ👌 ❌تخفیف خورده❌ 🍃سایز یک: ۳۳/۵۰۰ گرم 🍂قیمت: ۱۳،۰۶۵،۰۰۰ت 🍀سایز دو: ۳۵/۶۰۰ گرم 🍁قیمت: ۱۳،۸۸۴،۰۰۰ ت 🌿سایز سه: ۳۸/۳۰۰ گرم 🌾قیمت: ۱۴،۹۳۷،۰۰۰ت خام + کلا گرمی ۲۵،۰۰۰ تومان🤑
2018/09/04 18:50
💎 ۶ عدد النگو تراش ۲ رنگ👌 ❌تخفیف خورده❌ 🍃سایز یک: ۲۴/۱۷۰ گرم 🍂قیمت: ۹،۴۲۶،۰۰۰ ت 🍀سایز دو: ۲۶/۸۰۰ گرم 🍁قیمت: ۱۰،۴۵۲،۰۰۰ ت 🌿سایز سه: ۳۰/۱۰۰ گرم 🌾قیمت: ۱۱،۷۳۹،۰۰۰ت خام + کلا گرمی ۲۵،۰۰۰ تومان🤑
2018/09/04 18:48
💎 ۶ عدد النگو تراش ۲ رنگ👌 ❌تخفیف خورده❌ 🍃سایز یک: ۲۴/۵۰۰ گرم 🍂قیمت: ۹،۵۵۵،۰۰۰ ت 🍀سایز دو: ۲۷/۶۸۰ گرم 🍁قیمت: ۱۰،۷۹۵،۰۰۰ ت 🌿سایز سه: ۳۰/۹۰۰ گرم 🌾قیمت: ۱۲،۰۵۱،۰۰۰ت خام + کلا گرمی ۲۵،۰۰۰ تومان🤑
2018/09/04 18:45
💎 ۶ عدد النگو تراش ۲ رنگ👌 ❌تخفیف خورده❌ 🍃سایز یک: ۲۴/۸۰۰ گرم 🍂قیمت: ۹،۶۷۲،۰۰۰ ت 🍀سایز دو: ۲۱/۸۰۰ گرم 🍁قیمت: ۸،۵۰۲،۰۰۰ ت 🌿سایز سه: ۲۵/۶۶۰ گرم 🌾قیمت: ۱۰،۰۰۷،۰۰۰ ت خام + کلا گرمی ۲۵،۰۰۰ تومان🤑
2018/09/04 18:43
💎 ۶ عدد النگو پیچی ۲ رنگ👌 ❌تخفیف خورده❌ 🍃سایز یک: ۲۱/۲۰۰ گرم 🍂قیمت: ۸،۲۶۸،۰۰۰ ت 🍀سایز دو: ۲۲/۸۰۰ گرم 🍁قیمت: ۸،۸۹۲،۰۰۰ ت 🌿سایز سه: ۲۲/۱۰۰ گرم 🌾قیمت: ۸،۶۱۹،۰۰۰ ت خام + کلا گرمی ۲۵،۰۰۰ تومان🤑
2018/09/04 18:40
1 2 3 4 5