گالری طلای گل زهرا ( س )💯


19676 کاربر

فروش طلا با فاکتور معتبر
خرید و سوال با لمس
@golezahras1
@golezahras2
آلبوم خرید مشتریان
https://t.me/joinchat/AAAAAECTNgIebC_0cAlvoQ

آدرس تهران میدان امام حسین (ع) خیابان ۱۷شهریور پلاک 1837

تلفن 021-33369332

با مجوز رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 11
بازدید دیروز : 26
بازدید یک سال : 965
💎نیم ست فوق لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۴/۷۰۰ گرم ❣قیمت: ۱،۶۴۰،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۵۲ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 16:25
💎دستبند النگویی فوق لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۶/۲۴۰ گرم ❣قیمت: ۲،۲۲۸،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۶۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 16:24
💎دستبند النگویی فوق لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۶/۲۴۰ گرم ❣قیمت: ۲،۲۲۸،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۶۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 16:24
نمای دیگر گردنی برنادو تراش ۳ رنگ فوق العاده لوکس👌😍
2018/08/13 16:22
💎گردنی برنادو تراش ۳ رنگ ۴۵cm لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۲/۹۹۰ گرم ❣قیمت: ۱،۰۳۸،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۵۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 16:20
💎گوشواره بخیه‌ای آویز چشم نظر لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۴/۰۲۰ گرم ❣قیمت: ۱،۳۳۵،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۳۵ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 16:00
💎انگشتر سولیتر لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن خالص طلا: ۲/۲۳۰ گرم ❣قیمت: ۸۴۱،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۸۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 15:58
💎انگشتر سولیتر لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن خالص طلا: ۲/۳۰۰ گرم ❣قیمت: ۸۶۷،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۸۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 15:57
💎انگشتر سولیتر لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۱/۹۴۰ گرم ❣قیمت: ۶۹۳،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۶۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 15:56
💎انگشتر سولیتر لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۱/۸۵۰ گرم ❣قیمت: ۶۶۱،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۶۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 15:55
💎انگشتر چشم نظر لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۲/۶۹۰ گرم ❣قیمت: ۹۰۷،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۴۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 15:54
💎انگشتر لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۱/۴۷۰ گرم ❣قیمت: ۴۹۶،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۴۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 15:53
💎زنجیر طنابی ۴۳cm فوق لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۲/۴۵۰ گرم ❣قیمت: ۹۲۴،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۸۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 15:51
💎زنجیر بیزمارک ۵۰cm لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۲/۴۸۰ گرم ❣قیمت: ۸۳۶،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۴۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 15:50
💎زنجیر بیزمارک ۴۰cm لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۲/۱۰۰ گرم ❣قیمت: ۷۰۸،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۴۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 15:49
💎زنجیر آجری ۴۴cm لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۲/۰۳۰ گرم ❣قیمت: ۶۸۴،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۴۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 15:49
💎نیم ست زیتون تراش❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۲/۶۹۰ گرم ❣قیمت: ۹۶۰،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۶۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 15:36
💎گوشواره حلقه‌ای گل لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۱/۴۲۰ گرم ❣قیمت: ۵۰۷.۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۶۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 15:32
💎مدال برف لوکس❌تخفیف❌ ❤️وزن: ۱/۲۰۰ گرم ❣قیمت: ۴۰۵،۰۰۰ت 🧡خام طلا + کلا گرمی ۴۰ هزار تومان ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/13 15:31
گالری گل زهرا (س)⚘ 🗓دوشنبه : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲💠 🕰ساعت : ۱۲:۵۲ ⚜طلای خام : ۲۹۶,۰۰۰ تومان 🔅سکه قدیم: ۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان 🔅سکه امامی: ۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان 🔅نيم: ۱,۷۹۰,۰۰۰ تومان 🔅ربع: ۹۱۰,۰۰۰ تومان 🔅گرمی: ۵۰۵,۰۰۰ تومان دلار 🇺🇸: ۱۰,۶00 تومان يورو 🇪🇺: ۱۱,۸۰۰ تومان درهم 🇦🇪: ۲,۸۲۰ تومان 🆔 @GoleZahraS
2018/08/13 12:52
مشتریان عزیز❤️ کار های جدید ان شاالله فردا خدمتتان ارائه میشوند😍 گالری طلای گل زهرا (س⚘) همه روزه به غیر از جمعه ها از ساعات ۱۰:۳۰ الی ۲۱ جهت خرید حضوری و غیر حضوری باز میباشد💐 سپاس از همراهیِتان🙏🌹
2018/08/12 23:05
🌸در عرش برایشان خدا میخواند 🌸در ارض صـدای ربـنـا می آید 🌸انگار علی(ع) بله گرفت از زهرا(س) 🌸بــه بــه ز آسمان صفا می بارد🍃 @Golezahras 🌸🌺🌹🌼💐🌷
2018/08/12 23:03
سالروز ازدواج آسمانی مولاعلی (ع) و حضرت زهرا(س) مباااارک 💕🌸 @Golezahras 🌼🌸🌺🌹💐🌷
2018/08/12 23:01
⚘گالری طلای گل زهرا (س)⚘ 🎗تهران،میدان امام حسین (ع) خیابان 17شهریور شمالی جنب عکاسی📸 هاله نو پلاک 1837🔰 ☎️021_33369332 از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۲۰:۳۰ به صورت یکسره درخدمتتون هستیم🙏🏻❤️ 🆔 @Golezahras
2018/08/12 12:08
❇️کار های امشب (انگشتر های آیسان تراش با قیمت هایی بینظیر، انگشتر های کاکائویی، سرویس های پایه جواهر اتمی و یاقوت سرخ و کبود، سرویس های ۲ رنگ و سرویس های تراش درجه یک) تقدیم به شما عزیزان🌹👆 کار های بالا را از دست ندهید❤️ 🛍جهت سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡
2018/08/11 20:26
نمای دیگر سرویس فلاور تراش درجه یک فوق العاده لوکس👌😍
2018/08/11 20:21
💎سرویس تراش درجه یک👌😍 ❤️وزن: ۱۵/۰۷۰ گرم ❣قیمت: ۵،۵۰۰،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:21
نمای دیگر سرویس بته جقه تراش درجه یک فوق العاده لوکس👌😍
2018/08/11 20:21
💎سرویس تراش درجه یک👌😍 ❤️وزن: ۱۶/۲۹۰ گرم ❣قیمت: ۵،۹۴۶،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:20
نمای دیگر سرویس فلاور تراش درجه یک فوق العاده لوکس👌😍
2018/08/11 20:20
💎سرویس تراش درجه یک👌😍 ❤️وزن: ۱۵ گرم ❣قیمت: ۵،۴۷۵،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:19
نمای روی دستِ سرویس عروس یاقوت سرخ فوق العاده لوکس👌😍 کاری بینظیر👌 نمایی فوق العاده👌 پایه جواهر اتمی👌
2018/08/11 20:18
💎سرویس عروس👌😍 ❤️وزن: ۱۰/۳۰۰ گرم ❣قیمت: ۴،۰۱۷،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:17
نمای دیگر سرویس عروس یاقوت سرخ فوق العاده لوکس👌😍 کاری بینظیر👌 نمایی فوق العاده👌 پایه جواهر اتمی👌
2018/08/11 20:17
نمای روی دستِ سرویس عروس یاقوت کبود فوق العاده لوکس👌😍 کاری بینظیر👌 نمایی فوق العاده👌 پایه جواهر اتمی👌
2018/08/11 20:17
نمای دیگر سرویس عروس یاقوت کبود فوق العاده لوکس👌😍 کاری بینظیر👌 نمایی فوق العاده👌 پایه جواهر اتمی👌
2018/08/11 20:16
💎سرویس عروس👌😍 ❤️وزن: ۱۰/۳۰۰ گرم ❣قیمت: ۴،۰۱۷،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:16
نمای روی دستِ سرویس عروس فوق العاده لوکس👌😍 کاری بینظیر👌 نمایی فوق العاده👌 پایه جواهر اتمی👌
2018/08/11 20:15
💎سرویس عروس👌😍 ❤️وزن: ۸/۴۵۰ گرم ❣قیمت: ۳،۲۹۶،۰۰۰ت 💕خام:۲۹۷،۰۰۰ت ☎️ ۰۹۳۷ ۳۲۶ ۱۲۶۰ 📞 تلفن تماس ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/08/11 20:14
نمای روی دستِ سرویس عروس فوق العاده لوکس👌😍 کاری بینظیر👌 نمایی فوق العاده👌 پایه جواهر اتمی👌
2018/08/11 20:14
1 2 3 4