گالری طلای گل زهرا ( س )💯


22004 کاربر

فروش طلا با فاکتور معتبر
خرید و سوال با لمس
@golezahras1
@golezahras2
آلبوم خرید مشتریان
https://t.me/joinchat/AAAAAECTNgIebC_0cAlvoQ

آدرس تهران میدان امام حسین (ع) خیابان ۱۷شهریور پلاک 1837

تلفن 021-33369332

با مجوز رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 17
بازدید دیروز : 8
بازدید یک سال : 305
💎نیم ست پایه جواهر👌😍 ❤️وزن : ۲/۳۹۰ گرم ❣قیمت: ۶۱۰،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:39
💎النگویی cartier اصل👌😍 ❤️وزن : ۲۲/۶۰۰ گرم ❣قیمت: ۵،۷۶۰،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:37
💎ست کامل برف👌😍 ❤️وزن : ۵/۳۷۰ گرم ❣قیمت: ۱،۳۱۶،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:36
💎نیم ست برف👌😍 ❤️وزن : ۳/۱۰۰ گرم ❣قیمت: ۷۷۵،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:35
💎نیم ست برف👌😍 ❤️وزن : ۳/۱۱۰ گرم ❣قیمت: ۷۷۷،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:35
💎نیم ست چشم نظر👌😍 ❤️وزن : ۲/۴۳۰ گرم ❣قیمت: ۶۰۷،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:30
💎نیم ست زیتون تراش👌😍 ❤️وزن : ۳/۰۴۰ گرم ❣قیمت: ۷۴۵،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:28
💎نیم ست ستاره👌😍 ❤️وزن : ۲/۳۱۰ گرم ❣قیمت: ۵۶۶،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:27
💎نیم ست فلاور تراش👌😍 ❤️وزن : ۲/۵۵۰ گرم ❣قیمت: ۶۲۵،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:27
💎نیم ست فلاور تراش👌😍 ❤️وزن : ۲/۵۴۰ گرم ❣قیمت: ۶۲۲،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:26
💎نیم ست زیتون تراش👌😍 ❤️وزن : ۳/۱۱۰ گرم ❣قیمت: ۷۶۲،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:25
💎نیم ست توپی تراش👌😍 ❤️وزن : ۲/۴۴۰ گرم ❣قیمت: ۵۹۸،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:25
💎نیم ست توپی تراش👌😍 ❤️وزن : ۱/۸۴۰ گرم ❣قیمت: ۴۵۱،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:24
💎نیم ست بینهایت تراش👌😍 ❤️وزن : ۲/۱۸۰ گرم ❣قیمت: ۵۴۵،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:24
💎نیم ست فلاور تراش👌😍 ❤️وزن : ۳/۵۶۰ گرم ❣قیمت: ۸۷۲،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:23
💎رولباسی رنگی👌😍 ❤️وزن خالص : ۶/۹۹۰ گرم ❣قیمت: ۱،۸۶۶،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:21
💎دستبند سنگ رنگی👌😍 ❤️وزن خالص : ۱/۸۵۰ گرم ❣قیمت: ۴۹۰،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:20
💎انگشتر سیاه قلم👌😍 ❤️وزن : ۲/۵۸۰ گرم ❣قیمت: ۶۳۲،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:18
💎دستبند پلاک دار بچگانه👌😍 ❤️وزن : ۱/۰۳۰ گرم ❣قیمت: ۲۷۳،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:17
💎انگشتر یک رج نگین تاجی👌😍 ❤️وزن : ۸۰۰ سوت ❣قیمت: ۲۱۲،۰۰۰ت 💕خام:۱۸۷،۷۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/21 20:15
طلای خام ۱۸۹۰۰۰ تومان
2018/05/21 16:20
با سلام🌹 کار های جدید امروز خدمت شما عزیزان ارائه میشود😍 سپاس از همراهیِتان💐🙏
2018/05/21 14:55
طلای خام : ۱۸۴,۰۰۰ تومان سکه قدیم: ۱,۸۷۱,۰۰۰ تومان سکه امامی: ۱,۹۶۱,۰۰۰ تومان نيم: ۹۷۱,۰۰۰ تومان ربع: ۵۵۸,۰۰۰ تومان گرمی: ۳۵۱,۰۰۰ تومان @golezahras 🌟
2018/05/21 12:05
❌این تخفیفات ویژه امروز به مدت محدود تا چند روز می باشد ⛔️کارهای دیگر کانال که از دیروز به قبل ارائه شده با تخفیف هستند و جزو تخفیفات ویژه نیستند ❌طلاهایی که امروز با تخفیف ویژه ارائه کردیم به قیمت عمده و بنکداری می باشند حتما از این تخفیفات ویژه استفاده کنید
2018/05/17 12:47
👆قیمت هایی ک ارائه شده با تخفیف می باشد😍 🌟تخفیفات در قیمت اعمال شده فروش ویژه به مدت محدود و تا چند روز دیگر میباشد برای خرید هر چه زودتر اقدام کنید 👉 منظور از خام طلا + کلا ۲۰.۰۰۰ (یعنی در هر گرم ۲۰.۰۰۰ تومان میباشد) ۹ درصد مالیات و ۳ درصد از سود مغازه در این کارها اعمال نشده 😱 در نوسانات قیمت طلا ما در کنار شما عزیزان هستیم😊❤️
2018/05/17 12:47
🔶سرویس ۲ رنگ 🔶کم اجرت (مناسب سرمایه گذاری) 🔷خام طلا + کلا ۳۰.۰۰۰ تومان😳 🔶وزن ۱۲/۸۵۰ گرم 🔷قیمت ۲،۷۶۳،۰۰۰ تومان (۴۵۰،۰۰۰ تومان تخفیف خورده😱) سفارش🔻 @golezahras1 @golezahras2 @golezahras
2018/05/17 12:47
🔶سرویس ۲ رنگ 🔶کم اجرت (مناسب سرمایه گذاری) 🔷خام طلا + کلا ۳۰.۰۰۰ تومان😳 🔶وزن ۱۲/۶۸۰ گرم 🔷قیمت ۲،۷۲۶،۰۰۰ تومان (۴۴۰،۰۰۰ تومان تخفیف خورده😱) سفارش🔻 @golezahras1 @golezahras2 @golezahras
2018/05/17 12:47
🔶نیم ست تراش اِسکان 🔶کم اجرت (مناسب سرمایه گذاری) 🔷خام طلا + کلا ۳۰.۰۰۰ تومان😳 🔶وزن ۵/۸۴۰ گرم 🔷قیمت ۱،۲۵۶،۰۰۰ تومان (۲۰۵،۰۰۰ تومان تخفیف خورده 😱) سفارش🔻 @golezahras1 @golezahras2 @golezahras
2018/05/17 12:47
🔶النگو ۵ عدد تراش سایز۳و۲و۱ 🔶کم اجرت (مناسب سرمایه گذاری) 🔷خام طلا + کلا ۱۸.۰۰۰ تومان😳 🔶وزن ۲۴/۵۴۰ گرم 🔷قیمت ۵،۰۳۱،۰۰۰ تومان (۷۵۰،۰۰۰ تومان تخفیف خورده 😱) سفارش🔻 @golezahras2 @golezahras
2018/05/16 12:18
🔶 مدال قلب تراش 🔶 کم اجرت (مناسب سرمایه گذاری) 🔷 خام طلا + کلا ۲۰.۰۰۰ تومان😳 🔶 وزن ۲/۲۲۰ گرم 🔷 قیمت ۴۶۰،۰۰۰ تومان (۶۷،۰۰۰ تومان تخفیف خورده 😱) سفارش🔻 @golezahras1 @golezahras2 @golezahras
2018/05/16 12:10
🔶 مدال دلفین 🔶 کم اجرت (مناسب سرمایه گذاری) 🔷 خام طلا + کلا ۲۵.۰۰۰ تومان😳 🔶 وزن ۳ گرم 🔷 قیمت ۶۳۶،۰۰۰ تومان (۱۰۵،۰۰۰ تومان تخفیف خورده 😱) سفارش🔻 @golezahras1 @golezahras2 @golezahras
2018/05/16 12:09
🔶نیم ست شکوفه 🔶 کم اجرت (مناسب سرمایه گذاری) 🔷خام طلا + کلا ۴۴.۰۰۰ تومان😳 🔶وزن ۷/۷۳۰ گرم 🔷 قیمت ۱،۷۷۸،۰۰۰ تومان (۱۷۰،۰۰۰ تومان تخفیف خورده😱) سفارش🔻 @golezahras1 @golezahras2 @golezahras
2018/05/15 13:44
🔶نیم ست شکوفه 🔶 کم اجرت (مناسب سرمایه گذاری) 🔷خام طلا + کلا ۴۴.۰۰۰ تومان😳 🔶وزن ۹/۰۲۰ گرم 🔷 قیمت ۲،۰۷۵،۰۰۰ تومان (۱۸۵،۰۰۰ تومان تخفیف خورده😱) سفارش🔻 @golezahras1 @golezahras2 @golezahras
2018/05/15 13:43
🔶نیم ست لیلیوم 🔶 کم اجرت (مناسب سرمایه گذاری) 🔷خام طلا + کلا ۴۹.۰۰۰ تومان😳 🔶وزن ۹/۸۰۰ گرم 🔷 قیمت ۲،۳۰۳،۰۰۰ تومان (۲۶۰،۰۰۰ تومان تخفیف خورده😱) سفارش🔻 @golezahras1 @golezahras2 @golezahras
2018/05/15 13:42
🔶نیم ست لیلیوم 🔶 کم اجرت (مناسب سرمایه گذاری) 🔷خام طلا + کلا ۴۹.۰۰۰ تومان😳 🔶وزن ۷/۰۷۰ گرم 🔷 قیمت ۱،۶۶۱،۰۰۰ تومان (۲۱۵،۰۰۰ تومان تخفیف خورده😱) سفارش🔻 @golezahras1 @golezahras2 @golezahras
2018/05/15 13:41
🔶زنجیر طنابی ۵۵cm 🔶 کم اجرت (مناسب سرمایه گذاری) 🔷خام طلا + کلا ۳۰.۰۰۰ تومان😳 🔶 وزن ۴/۶۵۰ گرم 🔷 قیمت ۱،۰۰۴،۰۰۰ تومان (۱۴۵،۰۰۰ تومان تخفیف خورده😱) سفارش🔻 @golezahras1 @golezahras2 @golezahras
2018/05/15 13:36
🔶 نیم ست ۲ رنگ تراش با انگشتر 🔶 بی اجرت (مناسب سرمایه گذاری) 🔷 خام طلا + کلا ۱۰.۰۰۰ تومان 😳 🔶 وزن ۲۱.۱۳۰ گرم 🔷 قیمت ۴.۳۹۵.۰۰۰ تومان سفارش با لمس🔻 @golezahras1 🔑 @golezahras
2018/05/09 19:04
🔶 النگو تراش ۵ عدد سایز ۱ 🔶 بی اجرت (مناسب سرمایه گذاری) 🔷 خام طلا + کلا ۱۰.۰۰۰ تومان 😳 🔶 وزن ۳۱.۶۳۰ گرم 🔷 قیمت ۶.۵۸۰.۰۰۰ تومان سفارش با لمس🔻 @golezahras1 🔑 @golezahras
2018/05/09 19:02
💎دستبند اپل ۲ رنگ👌😍 ❤️وزن : ۵/۹۶۰ گرم ❣قیمت: ۱،۵۳۰،۰۰۰ت 💕خام:۱۹۳،۹۰۰ت ☎️ ۳۳۳ ۶۹ ۳۳۲ 📞 تلفن همراه ما را از ۱۱۸ دریافت کنید. 🛍 سفارش👇 @Golezahras1 💡 @Golezahras2 💡 📱کانال👇 🆔 @Golezahras
2018/05/09 15:20
1 2 3 4