فصل‌نیوز


14 کاربر

فصل‌نیوز بدنبال پیگیری مطالبات حیاتی همه‌ی اقشار
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 11
بازدید دیروز : 2
بازدید یک سال : 16
🔴تحصن کارمندان سهام عدالت روبروی وزارت امور اقتصادی و دارایی 🔸از صبح امروز جمعی از کارمندان سهام عدالت در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان پس از ۴۱ ماه روبروی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خیابان صوراسرافیل تحصن کردند. 🔶مطالبه ایشان بسیار ساده است. آنها حق خود را می خواهند. افرادی که ،یا زنان سرپرست خانوار هستند که تحت کمک کمیته امداد و بهزیستی اند ؛ و یا معلولانی هستند که ۴۱ ماه حقوق نگرفته شان را با قرض گرفتن از دیگران زندگی خود را گذرانده اند. 🔶فصل نیوز صدای آنهاست و تا پرداخت حقوق عقب مانده آنها ، پیگیر مطالبه ی آنها می ماند . اقای حسینی پور که رییس خصوصی سازی اند و آقای کرباسیان وزیر محترم اقتصاد و دارایی باید جوابگوی آنها باشند. با ما تا گزارش های دیگر همراه باشید. 🔴@faslnews 🔴@fasladmin #مطالبات_مردم (https://t.me/faslarchive/5)
ادامه 2018/08/13 17:24 قبلی