فصل‌نیوز


14 کاربر

فصل‌نیوز بدنبال پیگیری مطالبات حیاتی همه‌ی اقشار
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 4
بازدید دیروز : 2
بازدید یک سال : 9
🔴 از ماست که بر ماست (1) 🔵تعریف مفاهیم اولیه 🔸عرضه و تفاضا: یک اصل کلی دربازار وجود دارد که مساله قیمت‌ها را توجیه می‌کند. یعنی اینکه چه می‌شود قیمت کالایی ارزان یا گران می‌شود؟ با بحث عرضه و تقاضا می‌شود مساله قیمت‌ها را فهم کرد. قیمت زمانی در تعادل و ثبات است که عرضه و تقاضا با هم برابر باشند. اگر این تعادل عرضه و تقاضا از بین رود ،قیمت شروع به تغییر می کند. اگر عرضه کالایی بیش از تقاضای آن باشد ؛به دلیل تامین نیاز به اندازه کافی از آن کالای خاص، قیمت آن کالا کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر اگر تقاضای کالایی بیشتر از عرضه آن باشد، قیمت آن کالا افزایش می‌یابد چون از آن کالا به اندازه کافی وجود ندارد و باید قیمت گران شود تا تقاضا کاهش یابد؛ و بازار عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود. پس وقتی می‌گوییم قیمت بالا رفته بدین معناست که یا تقاضا زیاد شده یا عرضه کم شده. علت نابسامانی بازار ارز هم این است که یا تقاضا زیاد شده و یا عرضه کم شده. 🔹نقدینگی کشور : یعنی مجموع پول های موجود در کشور که شامل اسکناس‌ها و انواع سپرده‌های بانکی می شود . #تحلیل #تحلیل_اقتصادی #از_ماست_که_بر_ماست 🔴 @faslnews 🔴 @fasladmin
ادامه 2018/08/21 12:49 قبلی