آشپزی آساان خودم پز جدید💥


2867 کاربر

‍ آموزش انواع غذاها🥘فست فود🍕نوشیدنی ها🍻دسر🍨کیک ها🎂و...
تحت حمایت اساتید آشپزی😍
✔️تمام دستورات تست شده و انلاین میبا

🔴به همراه فیلم های آموزش
https://t.me/joinchat/AAAAAEhwJq5C12Juog0hXA

✔پاسخ به تمام سوالات شما👇👇👇آیدی
@Bl65is
@ashpazi_asaannn
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 13
بازدید دیروز : 1
بازدید یک سال : 18
‍ #دونات_پیتزایی خیلی خوشمزه ،گزینه مناسبی برای پذیرایی درجشن ها،میهمانی ،دورهمی و..._بعنوان عصرانه نیزمناسب می باشد. پودرخمیرمایه 1ق غ شکر1ق غ شیرولرم 1/2لیوان اب ولرم 1/2لیوان نمک به میزان لازم روغن مایع 1/4لیوان اردبه میزان لازم نزدیک به 450گرم ولی بسته به جنس اردممکن است کمتریابیشترمصرف شود تخم مرغ 1عدد کالباس ریزرنده شده 1/5لیوان من دولیوان ریختم بهتره ازکالباس خونگی استفاده کنین. فلفل دلمه ای خردشده 1عدد میزان کالباس وفلفل رابسته به سلیقه می توان کمی بیشترریخت. ازقارچ خردشده وپنیرپیتزاهم به دلخواه می توان استفاده کردمن نریختم دردستورهم نبود درابتداشکررابااب ولرم مخلوط کنیدسپس خمیرمایه راروی ان بپاشیددرظرف رابگذاریدو5دقیقه زمان دهیدتاخمیرمایه عمل اید، تخم مرغ، شیر،روغن ونمک راداخل ظرفی دیگربریزید کمی هم بزنیدتاتخم مرغ ازلختی درایدخمیرمایه رانیزبیفزاییدسپس یک لیوان اردبرروی موادالک کنید،باقاشق هم بزنیدمایه رقیقی خواهیدداشت،کالباس رنده شده وفلفل دلمه ای رابیفزاییدهم بزنیدسپس مابقی اردراکم کم شروع به ریختن کنیدتاجایی که خمیرنرم وکمی چسبنده شکل گیرد. این خمیربه دلیل داشتن فلفل دلمه کمی چسبنده است پس اردبیش ازحدبه خوردخمیرندهیدوهرازگاهی کمی دستتان راچرب کنیدتاچسبندگی ان کمترشود،روی خمیررابپوشانیدوبه مدت یک ساعت درمحیط اشپزخانه استراحت دهیدتاحجم ان دوبرابرشود،پس ازان خمیرراروی سطح اردپاشی شده باوردنه به ضخامت یک سانت پهن کنید_تاحدی اردبپاشیدکه خمیربه وردنه وسطح کارنچسبدبا قالب دونات قالب بزنیددرصورت نداشتن قالب بایک لیوان گرد قالب بزنیدووسط هرخمیرراباسربطری ویا..خارج کنید،روی خمیرهای قالب زده رانیزمی توان به مدت ده دقیقه دیگربپوشانیدتاپف دوم کنندونانها پوکترشوند،سپس انها را درروغن داغ شناوروباحرارت ملایم سرخ کنید. باحرارت زیادسرخ نکنیدچون زیروروی دونات سریع سرخ شده ومغزان پوک وپخته نخواهدشد. پس ازسرخ کردن روغن اضافه ان رابگیریدودرظرف دربسته قراردهید. من باگوشت ومرغ امتحان نکردم ونمی دونم چه طعم ومزه ای خواهدداد. خمیررابه قطریک سانت پهن کنیدتادوناتها بیش ازاندازه پف نکنندوشکل خودراازدست ندهند. خمیرها رامی توان درفرنیزپخت دهید ولی طعم ومزه اصلی ان به سرخ کردن ان است پ.ن: من مقداری پودرآویشن و شوید خشک و پودر سیر و زردچوبه هم به خمیر زدم همچنین مقدار یک ق چ بهبوددهنده همراه آرد الک و اضافه کنید ✔️ارسالی از راضیه 💓 براے همه بفرستید 💓 💜مـــــهـربـانـے هـزیـنه اے نـــــدارد 💜 👇👇👇👇👇👇عضویت https://t.me/joinchat/AAAAAEhwJq5C12Juog0hXA @ashpazi_asaannn
ادامه 2018/09/22 16:39 قبلی