نمایشگاه کامیون آسمان


12577 کاربر

خریدو فروش انواع کامیون
صفر و کارکرده
نقد و اقساط
ادمین👇👇
@asemantf1
🔴نمایشگاه آسمان هیچ گونه مسئولیتی در برابر آگهی های مردمی ندارد

آدرس نمایشگاه:لرستان_خرم آباد_جاده کمر بندی به سمت بروجرد_پایین تر از پایانه بار_روبروی کارخانه سیمان ،میلاد شرفی
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 2
بازدید دیروز : 2
بازدید یک سال : 404
#بنز ✅مایلر کمپرسی۲۶۲۴ ✅مدل۱۳۶۲ ✅دور رنگ ✅از داخل بدون رنگ ✅اداره راهی ✅موتور تازه تعمیر ✅میلنگ استاندارد ✅شاسی کوتاه ✅بدون سوپر ✅لاستیک۸۰% ✅جک آنتن فابریک ✅اتاق عقب۷۰% ✅بیمه۶ماه ✅قیمت۱۷۲م ⚠️موجود در نمایشگاه 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/18 10:19
#ولوو ✅افهاش کشنده تک۴۶۰ ✅مدل۱۳۸۱ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۱۸۸۰ ✅تازه تعمیر ✅لاستیک۸۰% ✅بیمه۶ماه ✅بیمه بدنه۲ماه ✅اتاقLدار ✅قیمت توافقی ⚠️موجود در نمایشگاه 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/17 10:08
#لبه ✅لبه مارال ✅مدل۱۳۹۱ ✅۳محور ✅دستگاهBp ✅لاستیک۶۰% ✅ابعاد۱۳.۶۰ ✅قیمت۴۴م مقطوع ⚠️دستگاه زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/17 10:02
#ولوو ✅افهاش کشنده تک۴۸۰ ✅مدل۱۳۹۰ ✅کارکرد۷۷۰هزار ✅پلمپ ✅اتومات ✅لاستیک۶۰% ✅قیمت۵۴۰م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/17 08:06
#ولوو ✅افهاش کشنده جفت۴۴۰ ✅مدل۱۳۸۷ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۱۲۹۰ ✅فنی سالم ✅بیمه۷ماه ✅لاستیک۹۰% ✅قیمت۴۳۵ ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/17 08:03
#ولوو ✅افهاش کشنده تک۴۴۰ ✅مدل۱۳۹۰ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۱۲۰۰ ✅موتور پلمپ ✅فنی سالم ✅لاستیک۸۰% ✅اتاق برقی ✅اتومات ✅قیمت۵۲۰م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/16 18:34
#ایویکو ✅ایویکو کشنده۴۴۰ ✅مدل۱۳۸۳ ✅بدون رنگ ✅موتور تازه تعمیر ✅چرخ۲۴ ✅لاستیک۸۰% ✅بیمه۶ماه ✅بیمه کامل تخفیف ✅استثنایی ✅قیمت۲۲۰م ⚠️موجود در نمایشگاه 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/15 12:48
#البرز ✅البرز تک کشنده ۳۷۵ ✅مدل۱۳۹۳ ✅بدون رنگ ✅تیپ۴ ✅کارکرد۵۰۰هزار ✅موتور تازه تعمیر ✅لاستیک۸۰% ✅درجه یک ✅قیمت۲۲۰م ⚠️موجود در نمایشگاه 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/15 12:04
#ایویکو ✅ایویکو کشنده۴۴۰ ✅مدل۱۳۸۳ ✅بدون رنگ ✅موتور تازه تعمیر ✅چرخ۲۴ ✅لاستیک۸۰% ✅استثنایی ✅قیمت۲۳۰م ⚠️موجود در نمایشگاه 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/14 12:17
#رنو ✅رنو کشنده تک۴۴۰ ✅مدل۲۰۰۹ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۱۳۵۰ ✅تازه تعمیر ✅اتومات ✅ریتارد۳زمانه ✅جفت تخت ✅جفت باک ✅فلاپ دار ✅لاستیک۸۰% ✅تودوزی نو ✅شاسی بلند ✅یخچال دار ✅قیمت۳۵۰م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/11 12:03
#هوو ✅هوو کشنده۳۲۳۷ ✅مدل۱۳۸۶ ✅بدون رنگ ✅سینو تراک ✅موتور تازه تعمیر ✅گیربگسNL ✅دیسک صفحه نو ✅سوپر نو ✅لاستیک۷۰% ✅چرخ۲۴ ✅بیمه۶ماه ✅بیمه کامل تخفیف ✅قیمت۱۴۳م ⚠️موجود در نمایشگاه 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/08 14:49
#هوو ✅هوو کشنده۳۲۳۷ ✅مدل۱۳۸۵ ✅رنگ خیلی جزئی ✅موتور تازه تعمیر ✅گیربگسNL ✅لاستیک۶۰% ✅چرخ۲۴ ✅بیمه۱سال ✅تخفیف کامل ✅قیمت۱۳۰م ⚠️موجود در نمایشگاه 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/08 14:47
#بنز ✅خاور باری۶۰۸ ✅مدل۱۳۸۳ ✅بدون رنگ ✅موتور تعمیر شده ✅میلنگ استاندارد ✅دیفرانسیل بنزی ✅کارت مسقف ✅اتاق عقب۷۰% ✅لاستیک۷۰% ✅قیمت۵۴م ⚠️موجود در نمایشگاه 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/07 18:19
#اسکانیا ✅اسکانیا کشنده تکG۴۰۰ ✅مدل۲۰۱۴ ✅بدون رنگ ✅هلندی ✅فول ✅اتومات ✅کارکرد۷۰۰هزار ✅پلمپ ✅جفت باک ✅لاستیک۷۰% ✅قیمت۵۰۲م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/07 10:29
#ولوو ✅افهاش کشنده تک۴۸۰ ✅مدل۱۳۸۹ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۱م ✅موتور پلمپ ✅دنده ای ✅سر سیلندر باز شده ✅لاستیک۸۰% ✅استثنایی ✅قیمت۵۳۰م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/03 22:46
#ولوو ✅افهاش کشنده تک۴۴۰ ✅مدل۱۳۹۰ ✅رنگ دارد ✅کارکرد۱۳۵۰ ✅موتور پلمپ ✅گیربکس پلمپ ✅اتومات ✅اتاق دستی ✅لاستیک۸۰% ✅قیمت۴۵۵م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/03 22:45
#بنز ✅آکسور کشنده۱۸۴۳ ✅مدل۱۳۸۹ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۹۰۰هزار ✅پلمپ ✅لاستیک۸۰% ✅قیمت۴۳۵م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/03 22:41
#بنز ✅زیرمایلر باری۲۶۲۴ ✅مدل۱۳۷۰ ✅از بیرون رنگ ✅موتور تازه تعمیر ✅میلنگ اول ✅اتاق عقب۷۰% ✅لاستیک۷۰% ✅کولر دار ✅قیمت۲۱۷م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/03 21:13
#رنو ✅رنو تک باری۲۷۰ ✅مدل۱۳۸۶ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۸۷۰هزار ✅تازه تعمیر اساسی ✅بیمه۱۰ماه ✅بیمه کامل تخفیف ✅اتاق عقب۷۰% ✅لاستیک۸۰% ✅قیمت۱۸۷م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/03 21:09
#ایویکو ✅ایویکو کشنده۳۳۰ ✅مدل۱۳۷۴ ✅کامل رنگ ✅موتور تازه تعمیر ✅چرخ۲۴ ✅لاستیک۹۰% ✅کارت۹۶تن ✅قیمت۱۰۸م ⚠️موجود در نمایشگاه 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/07/03 20:42
1 2 3