نمایشگاه کامیون آسمان


11857 کاربر

خریدو فروش انواع کامیون
صفر و کارکرده
نقد و اقساط
ادمین👇👇
@asemantf1
🔴نمایشگاه آسمان هیچ گونه مسئولیتی در برابر آگهی های مردمی ندارد

آدرس نمایشگاه:لرستان_خرم آباد_جاده کمر بندی به سمت بروجرد_پایین تر از پایانه بار_روبروی کارخانه سیمان ،میلاد شرفی
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 0
بازدید یک سال : 532
#ولوو ✅ولوو کشندهN12 ✅مدل۱۳۷۱ ✅کامل رنگ ✅موتور تازه تعمیر ✅میلنگ استاندارد ✅لاستیک۶۰% ✅توپه طلا ✅قیمت۱۸۰م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 20:15
#ولوو ✅ولوو کشندهN12 ✅مدل۱۳۶۲ ✅کابین بدون رنگ ✅کاپوت تعویض ✅لاستیک۷۰% ✅موتور تازه تعمیر ✅قیمت۱۴۹م ⚠️موجود در نمایشگاه 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 17:45
#ولوو ✅افهاش۵۰۰ ✅مدل۱۳۹۴ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۵۰۰هزار ✅موتور پلمپ ✅بیمه۶ماه ✅کولر درجا ندارد ✅قیمت۷۵۰م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 16:09
#ولوو ✅افهاش۵۰۰ ✅مدل۱۳۹۵ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۳۷۰هزار ✅فول ✅موتور پلمپ ✅بیمه۶ماه ✅قیمت۸۱۵م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 16:09
#ولوو ✅افهاش۵۰۰ ✅مدل۱۳۹۶ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۲۰۰هزار ✅کولر درجا دارد ✅بیمه۶ماه ✅قیمت۸۴۰م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 16:07
#ولوو ✅افهاش۵۰۰ ✅مدل۱۳۹۶ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۱۱۰هزار ✅کولر درجا دارد ✅بیمه۶ماه ✅قیمت۸۵۰م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 16:07
#ولوو ✅افهاش۵۰۰ ✅مدل۱۳۹۷ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۳۰هزار ✅بیمه۸ماه ✅بیمه بدنه۸ماه ✅قیمت۸۹۰م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 16:05
#ولوو ✅افهاش۵۰۰ ✅مدل۱۳۹۷ ✅خشک ✅پلاک شده ✅قیمت۹۳۰م ⚠️ماشین نمایشگاه نیست 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 16:04
#ولوو ✅افهاش۴۶۰ ✅مدل۱۳۹۷ ✅خشک ✅پلاک شده ❌۲دستگاه ✅قیمت۹۵۰م ⚠️ماشین نمایشگاه نیست 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 16:03
#ولوو ✅افهاش تک۴۸۰ ✅مدل۱۳۹۰ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۶۰۰هزار ✅موتور پلمپ ✅اتومات ✅اتاق برقی ✅لاستیک۹۰% ✅قیمت۶۵۰م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 16:03
#ولوو ✅افهاش کشنده تک۴۶۰ ✅مدل۱۳۸۵ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۱۱۲۰ ✅تازه تعمیر ✅اتومات ✅لاستیک نو ✅قیمت توافقی ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 16:00
#ولوو ✅افهاش تک کشنده۴۶۰ ✅مدل۱۳۸۴ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۱۷۰۰ ✅موتور تازه تعمیر ✅لاستیک۸۰% ✅دنده ای ✅قیمت۴۴۰م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 16:00
#ولوو ✅افهاش جفت۴۴۰ ✅مدل۱۳۸۸ ✅اتاق تعویض ✅کارکرد۱۵۰۰ ✅موتور تازه تعمیر ✅لاستیک۸۰% ✅قیمت۴۳۵م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 15:51
#ولوو ✅افهاش جفت۴۲۰ ✅مدل۱۳۸۴ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۹۰۰هزار ✅تازه تعمیر ✅لاستیک۸۰% ✅بیمه۶ماه ✅بیمه کامل تخفیف ✅استثنایی ✅قیمت۴۶۰م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 15:50
#ولوو ✅افهاش جفت۴۲۰ ✅مدل۱۳۸۴ ✅رنگ یک قیچی کوچیک ✅کارکرد۱۸۰۰ ✅تازه تعمیر ✅لاستیک۷۰% ✅بیمه۶ماه ✅قیمت۳۹۰م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 15:47
#ولوو ✅افهاش جفت۴۲۰ ✅مدل۱۳۸۴ ✅رنگ دارد ✅کارکرد۲م ✅موتور تعمیر شده ✅لاستیک۶۰% ✅قیمت۳۷۰م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 15:42
#ولوو ✅اف۱۲کشنده جفت ✅مدل۱۳۷۷ ✅دور رنگ ✅موتور تازه تعمیر ✅میلنگ استاندارد ✅چرخ تیوبلس ✅لاستیک۹۰% ✅کارت۹۶تن ✅قیمت۲۸۵م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۹۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 15:40
#ولوو ✅اف۱۲کشنده جفت ✅مدل۱۳۷۹ ✅بدون رنگ ✅موتور تازه تعمیر ✅میلنگ استاندارد ✅لاستیک۸۰% ✅کارت۴۰تن ✅قیمت۳۳۵م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 15:39
#رنو ✅رنو کشنده تک۴۶۰ ✅مدل۲۰۱۱ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۱م ✅موتور پلمپ ✅فنی به شرط ✅شاسی کوتاه ✅جفت باک ✅ریتارد۳زمانه ✅لاستیک۸۰% ✅سند شرکتی ✅قیمت۴۴۰م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 15:37
#رنو ✅رنو کشنده تک۴۶۰ ✅مدل۲۰۱۱ ✅بدون رنگ ✅کارکرد۱۲۰۰م ✅موتور تازه تعمیر ✅شاسی کوتاه ✅جفت باک ✅ریتارد۳زمانه ✅لاستیک۸۰% ✅سند شرکتی ✅قیمت۴۵۵م ⚠️ماشین زیر کاره 🔴نمایشگاه کامیون آسمان ۰۹۱۶۸۶۱۲۲۹۰ ۰۹۱۶۶۶۱۰۱۳۷ ۰۹۱۶۱۶۱۳۰۳۲ https://telegram.me/joinchat/AAAAAED6Y6Gvo9TcsEYpOg
2018/09/24 15:30
1 2 3