اندیشه ها


733 کاربر

کانال اندیشه ها ، اندیشه های یک زن ایرانی است در تلاش برای رشد کردن خودش و جامعه .
لینک اولین پُست کانال
t.me/andeesheha/2
ادمین :
@SoudiSz

اینستاگرام:
andeesheha

Facebook:andeesheha channel
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 14
بازدید دیروز : 0
بازدید یک سال : 23
#عشق #درد_و_درمان شده است که شبی ... یا شبهایی ... با جسمی خسته از کار و زندگی، و از آن مهمتر با ذهنی خسته و خراب به خانه بیایید، و وقت خوابیدن، به کسی بیاندیشید که در حال یا گذشته عاشقش بوده اید ؟ شده است خاطراتش ، صورتش ، خنده هایش، حرفهایش را بیاد آورید و حالتان خوش شود ؟ حتی اگر او برای همیشه رفته باشد؟ * عشق،‌ یک مُسکّن قوی است برای دردهای ما ... عشق یک مخدّر است برای تسکین‌عمیق ترین دردها و نگرانی ها و اضطرابها و ترسهای ما ... و هر چه زخمها و دردها و گودالهای وجودمان عمیقتر باشد، بیشتر به این مخدر نیاز پیدا می کنیم ... بیشتر عاشق می شویم ... در عاشقی دیوانه تر می شویم ... پاکباخته تر یکطرفه تر حسودتر بی طاقت تر خلاصه می سوزیم و می سازیم! * نمی گویم عاشق نشوید که نمی شود ... بجز کسانی که صدمات دوران کودکی احساساتشان را نابود کرده است، همه عاشق می شوند ... امّا امّا اگر زنی یا مردی نرمال و موفق است و شیرین عقل نیست امّا یکطرفه یا دیوانه وار عاشق می شود، معمولا کسی است که زخمها و دردهایش عمیق ترند ... و مخدر قوی تر می طلبند . آدمهایی که احساسات و روان طبیعی دارند و زخم خورده از دوران کودکی نیستند خیلی کمتر دچار عاشقی های سوزناکِ شکست آلود می شوند و خیلی کمتر آه می کشند . آنها نیاز به مخدر برای تسکین دردهایشان ندارند . *** و البته، با این حرفهای من، نه عاشقان فارغ می شوند نه دیگر کسی دور عاشقی را خط می کشد! چاره ای نیست ... جز سوختن و ساختن همین! @andeesheha t.me/andeesheha
ادامه 2018/10/11 21:41 قبلی