اندیشه ها


733 کاربر

کانال اندیشه ها ، اندیشه های یک زن ایرانی است در تلاش برای رشد کردن خودش و جامعه .
لینک اولین پُست کانال
t.me/andeesheha/2
ادمین :
@SoudiSz

اینستاگرام:
andeesheha

Facebook:andeesheha channel
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 20
بازدید دیروز : 0
بازدید یک سال : 29
#تردیدها_و_تناقض_های_ما تا حالا دقت کرده اید گاهی اوقات دیگران چقدر راحت در مقابل نه گفتن ما تسلیم می شوند، گاهی هم نه گفتن ما هیچ سودی ندارد و آنقدر اصرار می کنند تا جان ما به لب برسد؟ چرا فرزند، همسر، دوست و افراد غریبه ... گاهی به سه شماره در مقابل جواب منفی ما تسلیم می شوند و گاهی هم روزها اصرار می کنند و آخر ما تسلیم می شویم ؟ * وقتی ما در درون خودمان راجع به موضوعی تردید داریم سیگنالها و امواج این شکّ و تردید را ناخودآگاه به دیگران می فرستیم .‌نمی دانم چگونه و به چه شکل ... اما بدون تردید این جریان بین ما آدمها برقرار است . برای همین است که مادری از کار زیادش شکایت می کند اما همچنان به فرزندانش سرویس می دهد و پدر با یک نه گفتن همه چیز را تمام می کند . برای همین است که یک پدر خیلی کارها برای فرزندانش انجام می دهد و آنها همیشه از او طلبکارند و پدر دیگری فقط گاهی بزرگوارانه سر تکان می دهد و فرزندان دستش را می بوسند! وقتی ما در درون خودمان ... در مورد درست بودن نظرمان صد درصد مطمئن هستیم ... هیچکس در دنیا نمی تواند ما را به کار دیگری مجبور کند . امّا وقتی در مورد درست بودن یا نبودن کاری شک و تردید داریم‌ و در درون خودمان با خودمان به توافق نرسیده ایم، فرزند ... یا همسر ... یا پدر و مادر ... یا دوست .... یا غریبه ها در آن مورد به ما اصرار می کنند و در آخر هم ما تسلیم می شویم . * از اصرارهای دیگران تعجب نکنید، فقط به خودتان مراجعه کنید ... همین @andeesheha t.me/andeesheha
ادامه 2018/10/10 09:23 قبلی