اندیشه ها


733 کاربر

کانال اندیشه ها ، اندیشه های یک زن ایرانی است در تلاش برای رشد کردن خودش و جامعه .
لینک اولین پُست کانال
t.me/andeesheha/2
ادمین :
@SoudiSz

اینستاگرام:
andeesheha

Facebook:andeesheha channel
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 29
بازدید دیروز : 0
بازدید یک سال : 38
مکالمه ی تلگرامی دیروز من‌و دخترم از دو اتاق مجاور! طبیعتا نوشته های سبز،‌نوشته های من هستن! من‌ زودتر اومدم خونه و نیمه خواب بودم وقتی رسید خونه .. و پرستارش درو باز کرد براش😄😄😄
ادامه 2018/10/08 10:33 قبلی