اخلاق و معرفت در قرآن و روایات


4040 کاربر

تدبر در قرآن،داستان و نکات اخلاقی (کانال تخصصی اساتید)


@H_G_54
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 67
بازدید دیروز : 8
بازدید یک سال : 1320
🌹تفکیک ماهرانه نیک و بد🌹 🔳 97/02/23 🔷🔹 گویند شناخت یک چیز ممکن نیست؛ مگر آن‌که ضد آن شناخته شود. 🔷🔹 مرز بین برخی رفتارها، بسیار نزدیک و این رفتارها و مفاهیم، در دل هم هستند و خوشا به حال کسی که این دو را بتواند بشناسد و از هم تفکیک کند. 🍃 بین حماقت و شجاعت: گاهی انسان کاری شجاعانه را انجام می‌دهد، کافی است اندکی بیشتر جلو برود و دچار حماقت شود. مثال: کارگری در کارخانه شجاعانه از حق خود دفاع می‌کند ولی اگر اندکی زیاده‌روی و افراط کند و سبب اخراج خودش شود که حماقت محسوب می‌شود. 🍃 بین حیا و خجالتی بودن تفاوت است. 🍃 بین ترس و احتیاط: برای شناخت ترس باید احتیاط را شناخت و برعکس. 🆔 @akhlaghmarefat داستان‌ها و پندهای اخلاقی
ادامه 2018/05/13 04:09 قبلی