اخلاق و معرفت در قرآن و روایات


3991 کاربر

تدبر در قرآن،داستان و نکات اخلاقی (کانال تخصصی اساتید)


@H_G_54
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 41
بازدید یک سال : 1458
#مناجات 2 🔳 97/02/14 ✨💎✨ معبودا! بر اشرف بندگانت حضرت محمد (ص) درود بفرست و درود و تهیت ما را با درود فرشتگانت که در قبه خضرا بر گرد مضجع نورانی او در طواف هستند، درهم آمیز و ما را از درود خود و فرشتگانت محروم نساز. ✨💎✨ پروردگارا! ما را از فضیلت خود، از یقین‌کنندگان به وجود قدسی‌ات قرار ده و بر دانش ما بیفزای و ما را با خودت از مسیر کلام وحی‌ات آشناتر ساز و با این آشنایی بر عشق ما بر این کتاب غریب و شفای خود بیفزای. ✨💎✨ پروردگارا! از همه گناهانی که به‌خاطر نداشتن علم تاکنون مرتکب شده‌ایم و از گناه بودن آن غافلیم، توفیق استغفار عنایت کن و استغفار ما را به رحمت خود بپذیر. ✨💎✨ پروردگارا! بر ما عنایتی فرما، تا فرق گناه و ثواب را بدانیم؛ چه گناهانی که مرتکب می‌شویم و هنوز بر معصیت آن نادانیم. 🆔 @akhlaghmarefat داستان ها و پندهای اخلاقی
ادامه 2018/05/04 04:54 قبلی