اخلاق و معرفت در قرآن و روایات


3991 کاربر

تدبر در قرآن،داستان و نکات اخلاقی (کانال تخصصی اساتید)


@H_G_54
{links} {LinksTitle}
{/links}
بازدید امروز : 4
بازدید دیروز : 41
بازدید یک سال : 1459
🌐 #آیا_می_دانیم؟ 51🌐 🔳 97/02/12 🌗خدا به آدم و حوا بعد از اخراج از بهشت، ترحم نمود و امر کرد فرشتگان سایه‌بانی در میان کوه‌های مکّه ساختند و آدم و حوا بعد از اخراج از بهشت در آنجا ساکن شدند.🌗 🆔 @akhlaghmarefat داستان ها و پندهای اخلاقی
ادامه 2018/05/02 06:02 قبلی